Cookies Bakes & Shop

Cookies ailesi olarak insan kaynakları politikamızın temel esasları;

  • Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın yetkinlik bazlı, objektif yöntemler kullanarak ''Doğru İşe Doğru İnsan'' politikası uygularız,
  • Çalışanlarımıza ''Fırsat Eşitliği'' sunar, tüm haklarının korunmasını sağlarız,
  • Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için ''Eğitim ve Geliştirme Programları'' uygularız,
  • Çalışanlarımızı motive edip başarıya yönlendirmek, katılımcılığı özendirmek için ''Takdir, Tanıma, Ödül'' sistemi uygulayarak başarıları ödüllendiririz,
  • Kuruluş hedef ve stratejileri göz önünde bulundurarak İnsan Kaynakları Planlaması yaparız,
  • Çalışanlarımızın kaynaşmasına katkıda bulunan Sosyal Etkinlikler düzenler ve destekleriz,
  • Çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri için yeni çalışma modelleri ve uygun ortamları sağlarız,
  • Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçeriz,
  • İş sağlığı ve güvenliği kanun ve ilgili tüzükler dikkate alınarak güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri alırız.
İş Başvuru Formu