Cookies Bakes & Shop

Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli, işini kendisine meslek edinmiş ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılacağına inanan şirketimiz personel memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlar.
Sadece yedi işletmeye verilen; engelli kişilere hizmet, hijyen, trafiğe uyum, otopark mevcudiyeti, çalışanlara yönelik sağlıklı ve güvenli ortam kriterlerini sağladığımız için Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 'Beyaz Yasemin' ile ödüllendirildik.

Cookies olarak kalite politikamızın temel unsurları;

  • Müşterilerimize güvenle tüketebilecekleri lezzetli ve kaliteli ürünleri sağlıklı, hoş ve güvenli bir ortamda hızlı ve güleryüzlü hizmetle sunmak,
  • Ürünlerimiz ve hizmetlerimizde kalite, hijyen, gıda güvenliği, çevre ve iş güvenliğine özen göstermek, bu konularla ilgili yasal mevzuata ve gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiğimiz şartlara uygunluktan taviz vermemek,
  • Mükemmelliğe ulaşmak için faaliyetlerimizin etkinliğini ve müşterilerimizin memnuniyetini sürekli iyileştirmek,
  • Çevre sağlığı ve güvenliğini sağlamanın, çevre kirliliğini önlemenin ve geri dönüşümü sağlamanın müşterilerimize, topluma ve gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluğumuz olduğu bilinciyle çalışmak,
  • Personelimizin sağlık ve güvenliğine önem vermek,
  • Personelimizin kalitesinin topyekün kalitemizi belirleyeceği düşüncesiyle personelimizin planlı ve bilinçli çalışmasını sağlamak, bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirmek,
  • Tedarikçilerimizin yeterliliğini ve girdi ürün kalitesini kontrol etmenin kalite ve güvenliği sağlamanın ilk şartı olarak görmek.